Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS

ทำเนียบบุคลากร

1. นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร

บรรณารักษ์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร


2. นายพิกุล แก้วโชติ

บรรณารักษ์


3. นางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ

บรรณารักษ์


4. นายอธิชาติ สนธิรักษ์

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


5. นางสาวกุลยา ปันเป็ง

นักจัดการงานทั่วไป


6. นายศุภดิศ ป้อมภู

นักประชาสัมพันธ์


7. นางสาววราณิกาห์ ต่ายคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านบริการลูกค้า)


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2022 เวลา 11:11 น.)

 
คนที่กำลังออนไลน์
เรามี 361 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบกรมอนามัย

ผู้ให้ข้อมูล
 
สำรวจความคิดเห็น
ความน่าสนใจของข้อมูล
 
ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
 
วารสาร HEALTH

Links ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

บริการภาครัฐต่างๆ