Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS

หน่วยงานกรมอนามัย

หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย

 • สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 • สำนักทันตสาธารณสุข
 • สำนักโภชนาการ
 • สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 • สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • กองคลัง
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองแผนงาน
 • กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 • กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
 • ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
 • สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
 • สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
 • สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน


  หน่วยงานส่วนภูมิภาคกรมอนามัย

 • ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
 • ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 • ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
 • ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
 • ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
 • ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
 • ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 • ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
 • ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
 • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 • ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง
 • ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 16:19 น.)

   
  คนที่กำลังออนไลน์
  เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ระบบกรมอนามัย

  สภาพอากาศวันนี้
  ผู้ให้ข้อมูล
   
  สำรวจความคิดเห็น
  ความน่าสนใจของข้อมูล
   
  ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
   
  วารสาร HEALTH

  Links ที่น่าสนใจ

  หนังสือพิมพ์ออนไลน์

  บริการภาครัฐต่างๆ